ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λάρισα, 31/03/05

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 1370

 

 

Διεύθυνση:      Φαρσάλων 148, Λάρισα

ΠΡΟΣ

Τ.Κ.:               413 35

-         Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, Θεσσαλίας
Υπόψη κ. Καρακώστα
Φαξ: 2410 555 234

ΚΟΙΝ.

-         Γραφεία Νέων Γεωργών Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Θεσσαλίας

 

Τ.Θ.:               1268

Τηλέφωνο:      241 0670 511 – 528

Fax:                 241-0670184

Πληροφορίες: Γιαγλάρας Παναγιώτης
τηλ. 2410 - 670 513

                        Παπαδάκης Γεώργιος

                        Τηλ. 2410 – 670 515

e-mail:             perifagr@otenet.gr

Θέμα : «Διαβίβαση ενημερωμένων πινάκων εκτάσεων καλλιέργειας βάμβακος των Σχεδίων δράσεων των Νέων Γεωργών Δικαιούχων του Μέτρου 3.1. του ΕΠΑΑ – ΑΥ («Εφάπαξ Πριμοδότηση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών»), περιόδων 2001, 2002 και 2003»

 

Σας διαβιβάζουμε πίνακες με τις εκτάσεις καλλιέργειας βάμβακος που δήλωσαν ότι καλλιεργούν στην υφιστάμενη κατάσταση και που σχεδιάζουν να καλλιεργήσουν με την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης τους οι Νέοι Γεωργοί που είναι ενταγμένοι στο μέτρου 3.1. του ΕΠΑΑ – ΑΥ («Εφάπαξ Πριμοδότηση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών») στα πλαίσια των προκηρύξεων του 2001 (ανά νομό με αλφαβητική σειρά, σελίδες 4) 2002 (ανά νομό με αλφαβητική σειρά επωνύμου, σελίδες 5) και 2003 (ανά νομό και δήμο με αλφαβητική σειρά επωνύμου, σελίδες 4)

Στην περίπτωση ενστάσεων από τους παραγωγούς, παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε τα στοιχεία των ενστάσεών τους για εξακρίβωση με βάση τα πρωτογενή δεδομένα που περιέχονται στα αντίγραφα των φακέλων που βρίσκονται στην Υπηρεσία μας και στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Με εντολή Γ.Γ. Π. Θεσσαλίας
Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης

 

 

 

 

 

Τσιμπλούλης Ιωάννης

Ο Συντάξας

Ο Τμηματάρχης

Π. Γιαγλάρας

Γ. Παπαδάκης

24.03.05

24.03.05