Νέα - Ανακοινώσεις | Προγράμματα | Βοηθήματα | Επικοινωνία | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Μέλη
Θέση:   Αρχική ::> Επικοινωνία ::> Οργάνωση - Στοιχεία Επικοινωνίας ::>
 
 
 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Tμήμα Α'
Επενδύσεις Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Νέοι Αγρότες, Αγορά & Διεθνής Οικονομία (2.2. ΠΕΠ),
Αλιεία, Πολυδραστηριότητα (2.14 ΠΕΠ), Μετεγκαταστάσεις
Βαλάση Ηλιανή Τουριστικές & Βιοτεχνικές δραστηριότητες (2.15 ΠΕΠ)
 ΠΕ Γεωτεχνικού (Γεωπόνος) Βαθμ. Γ'
 2410 670518
Γιαγλάρας Παναγιώτης Νέοι Αγρότες
 ΠΕ Γεωτεχνικού (Γεωπόνος) Βαθμ. Β΄
 2410 670513
Κλιάπη Μαρία Αγορά & Διεθνης Οικονομία (2.2. ΠΕΠ)
 ΠΕ Γεωτεχνικού (Γεωπόνος) Βαθμ. Γ΄
 2410 670518
Παπαμιχαήλ Δημήτριος Επενδύσεις Φυτικής Παραγωγής
  ΠΕ Γεωτεχνικού (Γεωπόνος) Βαθμ. Γ΄
  2410 670512
Παππάς Κωνσταντίνος Επενδύσεις Ζωικής Παραγωγής, Μετεγκαταστάσεις
 ΠΕ Γεωτεχνικού (Κτηνίατρος) Βαθμ. Γ΄
 2410 670524
Πολυχρονίδης Μηνάς Επενδύσεις Φυτικής Παραγωγής
 ΠΕ Γεωτεχνικού (Γεωπόνος) Βαθμ. Γ΄
 2410 670518
Σαμαρά Μαρία Πρώτη Μεταποίηση & Εμπορία (2.16 ΠΕΠ)
 ΠΕ Γεωτεχνικού (Γεωπόνος) Βαθμ. Α΄
 2410 670517
Τμήμα Β'
Γραφείο Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής
  αρχική | περιφέρεια θεσσαλίας | site map